spiderpig_screenshot_2

Egy minden igényt kielégítő IFRS 16 elszámolási eszköz

egyszerű, átlátható, felhasználóbarát felület, amely az IFRS 16-ot alkalmazó vállalkozások minden igényét kielégíti

Bemutatkozás

A SpiderPig lízingelszámolási szoftver egy platformfüggetlen, a lízingszerződések nyilvántartására és kezelésére, a szükséges számítások elvégzésére, valamint az IFRS 16-ban előírt beszámolási és közzétételi követelmények teljesítésére megalkotott eszköz.

Egy vállalatcsoporton belül a különféle szervezeti egységek gyakran más és más fejlesztők által készített vállalatirányítási rendszereket alkalmaznak, ebből következően az ideális IFRS 16 elszámolást végző eszköznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy lehetőséget teremtsen az eltérő rendszereket alkalmazó szervezeti egységek különböző igényeinek egységes kiszolgálására. Az ilyen típusú szerteágazó igényeket egy különálló, platformfüggetlen eszköz jobban szolgálja, mint a már meglévő vállalatirányítási rendszerek közül egy kiválasztotton megvalósuló fejlesztés.

Célunk kezdettől egy olyan, átfogó IFRS 16 megoldás létrehozása volt, amely mind SAP, mind nem SAP-alapú vállalatirányítási rendszerkörnyezetben, illetve bármely már meglévő, csoportszintű IFRS konszolidált beszámolókészítő eszközzel összhangban alkalmas a lízingszerződések rögzítésére és kezelésére, a bevitt adatok konzisztenciájának ellenőrzésére, valamint az IFRS szerint elvégzendő számítások, riportok és könyvelési feladások elkészítésére.

A SpiderPig egy PHP és MySQL technológián alapuló, előre konfigurált, platformfüggetlen plug-and-play eszköz. Bármely típusú IT-architektúrában telepíthető, működtetéséhez mindössze egy internetböngésző szükséges. Az egyszerű telepítésen és fenntartáson túl az elterjedt, sokak által használt technológiákra épülő rendszer előnye, hogy használatához még a kisebb IFRS-felhasználók esetében sincs szükség külön szerver, további szoftverlicensz vagy berendezés megvásárlására. A SpiderPig tökéletesen illeszkedik az Ön meglévő IT környezetébe, így komplikációk nélkül biztosítja, hogy vállalkozása mindenben megfeleljen az IFRS 16 követelményeinek.

A SpiderPig plug-and-play megoldásával egyszerűvé válik az IFRS 16 alkalmazása lízingszerződéseire. A robosztus kalkulációs motorral, ugyanakkor felhasználóbarát kezelőfelülettel ellátott rendszer automatizált módon összetett számításokat végez, egyebek közt a kezdő használati jog eszköz és a lízingkötelezettség összegének kiszámítását, az újraértékelések és módosítások hatásának kiszámítását, valamint a leszerelési kötelezettségből (ARO) eredő kötelezettség kiszámítását. Az IFRS 16-hoz igazított előre konfigurált funkciókon túl a szoftver igény szerint további egyéni beállításokkal, tartalmakkal bővíthető.

AZ IFRS 16 lízingelszámolásra vonatkozó követelményeit teljes körűen megvalósító SpiderPig az alábbi funkciókkal rendelkezik:

Importálás és létrehozás
Riportok és közzétételek
Szerződéskezelés
Kezdeti, valamint a szerződés teljes futamideje alatti számítások
Könyvelési feladások
Hatáselemzés és pénzügyi tervezés
spiderpig_logo_piconly_250

Rólunk

Cégünk egy budapesti testvérpár által irányított startup vállalkozás. Célunk, hogy SpiderPig elnevezésű termékünk formájában egy olyan, az IFRS 16 előírásainak mindenben megfelelő eszközt biztosítsunk ügyfeleink számára, amely egyszerű, átlátható és felhasználóbarát megoldása által az IFRS 16-re áttérő vállalkozások minden igényét kielégíti.

A szoftver magasan képzett IT és számviteli szakemberekből álló csapat munkájának eredményeképpen született, akik hosszú évek szakmai tapasztalatával a hátuk mögött azon fáradoznak, hogy az IFRS 16-ra történő átállás minden SpiderPig-felhasználó számára zökkenőmentes és örömteli feladattá váljon.

A nagy, nemzetközi vállalatokkal szemben csapatunk rugalmasan és gyors átfutással kezeli az átállás folyamata során felmerülő speciális igényeket, legyen szó akár a SpiderPig egy meglévő vállalatirányítási rendszerhez vagy könyvelési rendszerhez történő integrálásáról, akár a vállalkozás speciális igényeit szolgáló egyedi mezők hozzáadásáról.

Html-alapú megoldás lévén a SpiderPig az egygépes munkaállomástól a számos országra kiterjedő nemzetközi céghálózatig, bármely informatikai környezetben egyszerűen telepíthető, és ehhez mindössze egy internetböngésző szükséges.

Az eszköz alapvető funkciói

Importálás és létrehozás
Importálás és létrehozás

A lízingszerződések IFRS 16 szerint szükséges adatai kétféleképpen – adat importálással vagy közvetlen bevitellel tölthetők fel a SpiderPigbe.

A beépített importáló eszköz segítségével a lízingek egy Microsoft Excel táblázatból vagy bármely egyéb formátumú adattárolóból hozzáadhatók a SpiderPig rendszeréhez. A több mint 100 beépített adatellenőrző algoritmussal ellátott importáló eszköz egyúttal hozzájárul a szerződések feltöltése során keletkező hibalehetőségek minimalizálásához.

Az eszköz működéséhez elengedhetetlen a kiváló adatminőség, amit a rendszerbe épített több mint 100 adatellenőrző algoritmus garantál. Az IFRS számítások elkészítéséhez szükséges adatok megfelelő bevitelét hibajelzések és figyelmeztetések segítik.

A párhuzamosság elkerülésére a SpiderPig lehetőséget biztosít a törzsadatok (szállítói és egyéb vállalati adatok, számlák stb.) egy másik vállalatirányítási rendszerből történő automatikus átvételére.

Töltse fel könnyedén lízingadatait, hogy a lízingszerződéseivel kapcsolatos valamennyi fontos információ egy helyen legyen!

Számítások
Kezdeti, valamint a szerződés teljes futamideje alatti számítások

A standard által felkínált kezdeti alkalmazási lehetőségek közötti választás megkönnyítésére a SpiderPig nagy teljesítményű szimulációs motorral rendelkezik, amelynek segítségével valamennyi lehetséges szcenárió előre lefuttatható. A különféle átállási módszerek szimulációja alapján (teljes visszamenőleges alkalmazás vagy módosított visszamenőleges alkalmazás a lízingkötelezettség és a használati jog eszköz értékelésére, gyakorlati könnyítések és mentességek alkalmazása stb.) Ön könnyedén megítélheti, milyen hatással lesz a választott opció pénzügyi kimutatásaira, költségvetésére, terveire és jövőbeli teljesítménymutatóira. Beépített kalkulációs modelljeinek segítségével a szoftver kiszámolja a használati jog eszköz értékcsökkenését, valamint a lízingkötelezettség és leszerelési kötelezettség kamatköltségét is. A beszámoló pénznemétől eltérő pénznemben kötött lízingszerződések esetében a rendszer automatikusan a bankok által közzétett devizaárfolyamok alapján – vagy igény szerint manuálisan megadott devizaárfolyamok alapján – elvégzi a szerződések átértékelését.

A SpiderPig a standarddal teljes összhangban lévő előre konfigurált számítási módszertant használ a lízingkötelezettség, a használati jog eszköz és a leszerelési kötelezettség kezdeti értékelésére, továbbá elvégzi a lízingszerződés futamideje alatt szükséges számításokat az újraértékelés, a módosítás, illetve a teljes vagy részleges megszüntetés hatásának kiszámítására.

A beépített adatellenőrző funkciónak és robosztus kalkulációs motornak köszönhetően a szoftver a lízingkötelezettség és a használati jog eszköz amortizációs tábláját kiinduláskor automatikusan kikalkulálja és a későbbi változások fényében újraszámolja, amennyiben szükséges. A SpiderPig fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottunk az ún. „audit trail” betartására, hogy a számítások egyszerűen követhetők és auditálhatók legyenek. Az amortizációs táblák elkészítése és letárolása úgy lett megtervezve, hogy lehetővé tegye visszamenőleges riportok elkészítését az akkor érvényes tábla alapján.

Végezze el számításait erőfeszítés nélkül és garantáltan az IFRS 16-nak megfelelően!

Riportok és közzétételek
Riportok és közzétételek

A SpiderPig a sikeres átálláshoz, valamint az IFRS 16-nak megfelelő folyamatosd működéshez szükséges valamennyi standard riportot tartalmazza, melyek az alábbiak:

  • A pénzügyi helyzet kimutatás (Mérleg)
  • Eredménykimutatás
  • Cash-flow kimutatás
  • Analitika és mozgástáblák a használati jog eszközre, lízing-, és ARO kötelezettségre vonatkozóan
  • A rendszerben tárolt lízingek esetében az IFRS 16 szerint a lízingekre vonatkozó valamennyi kötelező közzététel

Mivel a SpiderPig platformfüggetlen, különálló szoftver, rendelkezésre állnak azon riportok, amelyek lehetővé teszik a rendszerben kezelt lízingfizetések, valamint a cég meglévő vállalatirányítási rendszerében elszámolt tényleges kifizetések egyeztetését, mivel tapasztalataink szerint egy meglévő rendszerkörnyezethez történp megfelelő illesztés során ez az egyik legfontosabb megoldandó kérdés.

Kövesse nyomon folyamatait a kezdettől egészen a lezárásig!

Könyvelési feladások
Könyvelési feladások

A rendszeres hóvégi zárási folyamat részeként a kapcsolt, illetve a harmadik felekkel kötött lízingekről elkülönítve készül a főkönyvi feladás. A Spider Pig beállításai lehetővé teszik a kapcsolt felekkel kötött ügyletek „operatív lízingként” való kezelését és ennek megfelelően történő elszámolását, amivel elősegíti a csoporton belüli konszolidációs folyamatot.

A Spider Pig a lízing futamideje során bekövetkező eseményekhez kapcsolt, beépített számlákat használt a főkönyvi elszámolás generálása során. Ezen számlák könnyedén, felhasználó által paraméterezhető módon megfeleltethetők a lízingbe vevő által használt főkönyvi számláknak.

A rendszerben elkészített IFRS 16 könyvelési tételek (fájlok formájában) mind az SAP-alapú, mind a nem SAP-alapú vállalatirányítási rendszerekbe integrálhatók, valamint továbbíthatók a konszolidálást végző alkalmazás felé.

Könyveljen könnyedén és testre szabottan!

Szerződéskezelés
Szerződéskezelés

A SpiderPig egyúttal szerződéskezelő eszközként is szolgál, amely egyrészről biztosítja az adatok konzisztenciáját és megbízhatóságát, másrészről lehetővé teszi a lízinggel kapcsolatos összes adat és a kapcsolódó szerződések következetes módon, egy helyen történő tárolását.

A szerződések, számítások, megtérülési elemzések, számviteli feljegyzések, valamint az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok a törzsadatokkal együtt tárolhatók. Mindezeket könyvvizsgálójával is egyszerűen megoszthatja, amihez elég megadnia számára a kimondottan e célra létrehozott passzív (read only) hozzáférést, és már el is indult az IFRS 16-ra történő sikeres átállás útján.

Tartsa lízinggel kapcsolatos anyagait egy helyen, és kezelje azokat hatékonyan!

Hatásanalízis és pénzügyi tervezés
Hatásanalízis és pénzügyi tervezés

A SpiderPig saját fejlesztésű pénzügyi hatáselemző eszköze segítségével lehetősége nyílik különféle szcenáriók szimulálására, amelyek alapján akár szerződéskötés előtt is felmérheti szerződéseinek pénzügyi hatásait. A SpiderPig e funkciójával egyszerű és hatékony megtérülési elemzést készíthet döntéseinek megalapozására.

Az eszköz a meglévő (élő ügyletekből álló) portfólió mellett a jövőbeni, tervezett ügyleteket is figyelembe véve képes szemléltetni a használati jog eszközök, a lízingkötelezettségek, a költségek, az értékcsökkenés, valamint a kamatráfordítás mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását, ezzel alapot teremtve a tervezéshez és a jövőbeli pénzügyi teljesítmény prognosztizálásához.

Döntsön helyesen az Ön által választott finanszírozási módszerekről!

Demó videók

Új lízing rögzítése
Első alkalmazás
Módosítás
Újraértékelés

Miért SpiderPig?

A név (magyarul PókMalac) egy karácsonyi családi játékra utal. Egyik évben a gyerekek gyurmát kaptak ajándékba, és rögtön neki is álltak játszani vele. Az első dolog, amit megformáztak belőle, egy zöld malac volt. Az idősebbek, hogy a dolgot kicsit izgalmasabbá tegyék, egy pókháló közepére rakták a malacot, és azzal ijesztgették a kisebbeket. A családi barkochbában azóta is a pókmalac a leggyakrabban előforduló szó, ez vezetett minket arra, hogy közös gyermekünk számára is ezt a nevet válasszuk.

gyurma_small

Elérhetőség

kzs
Katzer Zsolt
CEO
kp
Katzer Péter
CEO
to top button